Kromasil

Cột Sắc Ký Kromasil NH2-M05NHA25

Liên hệ
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: Kromasil 100-5-NH2 4.6 × 250 mm
 • Column part number:M05NHA25

Cột Sắc Ký Kromasil Phenyl-M05PHA25

Liên hệ
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: Kromasil 100-5-Phenyl 4.6 × 250 mm
 • Column part number: M05PHA25

Cột Sắc Ký Kromasil C18-M05CLA25

Liên hệ
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: Kromasil 100-5-C18 4.6 × 250 mm
 • Column part number: M05CLA25

Cột Sắc Ký Kromasil C18-M05CLA15

Liên hệ
 • Column size: 150mm x 4.6mm
 • Column description: Kromasil 100-5-C18 4.6 × 150 mm
 • Column part number: M05CLA15
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục